Veel surfplezier namens Etherpiraten.com !!

AT - Eerste Interview Agentschap Telecom


Verschillende organisaties onder één paraplu

Per 1 juli heeft het ministerie een organisatieverandering ondergaan, geen RDR of HDTP of anderszins maar een nieuwe organisatie met een ‘frisse’ nieuwe naam: Inspectie Verkeer en Waterstaat. Verdeeld over een aantal divisies worden werkzaamheden verricht, met als positionering: “Een nieuwe organisatie met een eigenstandige positie, waardoor grotere onafhankelijkheid van beleid gewaarborgd is.”

Een hele mond vol en voor ons reden genoeg om eens een afspraak te maken bij deze nieuwe organisatie. Na veelvuldig overleg over het hoe en waarom en reden van ons bezoek, een gesprek met de opsporingsambtenaar Dhr. Herman Uyl. Oud en vertrouwd zullen wij maar zeggen….

Het is net als te hard rijden!!

Herman Uyl is al 20 jaar opsporingsambtenaar en staat bekend om zijn opvallende werkwijze, deze werkwijze is al regelmatig beloond met diverse smakelijke traktaties (chocoladeletters in de vorm van de afkorting: “RCD” en een fles wijn met opschrift: “dr. Herman” ).

Nee, echt geweld komt hij niet tegen bij een beslagname, het heeft oa. te maken met de houding van de eigenaar van de zender en zoals hij zelf laat blijken: een persoonlijke benadering verricht wonderen: “Het is net als te hard rijden, wanneer je te hard rijdt en de snelheidslimiet overtreedt weet je dat je het risico loopt een boete te ontvangen”.

RDR Testbank

Klachten

Landelijk gemeten komen er per jaar 2000-3000 klachten binnen en per district verschilt dit aantal aanzienlijk. Wanneer er klachten ontvangen worden over een specifiek station zal eerst gekeken worden onder welk district het station valt. Nederland is opgedeeld in een aantal districten. Ieder district behandelt een aantal (rechtbank)arrondissementen. Ieder district heeft dan ook zijn eigen opsporingsambtenaar die over de ether ‘waakt’. Dit is voor het gehele spectrum, dus bijv. ook voor de 27mc.

Voor het district Zuid-West Nederland (arrondissementen: Middelburg, Rotterdam en Den Haag) is Herman Uyl de verantwoordelijke opsporingsambtenaar. Met zijn Volkswagen rijdt hij regelmatig zijn ronde en kan aan de hand van de meetapparatuur in zijn auto de locatie van een zender bepalen. Frequentiezwaai, onderdrukking harmonische/filtering zijn daarbij specifieke indicatoren die wijzen op een wel of niet juist afgestelde zendinstallatie.

Herman Uyl bezig met andere inbeslag genomen zender

Kwaliteit zenders

De kwaliteit van zenders die hij in de jaren voorbij heeft zien komen varieert enorm, er zitten kwalitatief goeie zenders tussen die voor keuring in aanmerking zouden komen, maar ook zenders die direct richting de prullenbak verwezen kunnen worden. Wanneer de zendereigenaar - na inbeslagname - afstand doet van zijn apparatuur, en daarmee het schikkingsvoorstel accepteert, wordt de apparatuur verbeurd verklaart. Vernietiging of verkoop bij de Domeinen is dan het toekomstperspectief van deze apparatuur.

Etherpiraten.com regelt zender af

Strafmaat.
Eigenaren die geen afstand doen van apparatuur worden door de rechter op individuele basis beoordeeld en beboet. Wettelijk gezien is het een misdrijf wat valt onder de categorie: economisch delict, en zal niet leiden tot gevangenisstraf.

Geen boodschap aan de boodschap…..

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de diverse illegale/clandestiene radiostations. De overheid en specifiek de opsporingsambtenaar heeft geen boodschap aan de boodschap die uitgezonden wordt. De snelheid en de frequentie van optreden heeft te maken met de drukte in dat specifieke gebied, hoe meer illegale/clandestiene zenders hoe meer opgetreden kan en zal worden. Tevens is het zo dat de sterkte van de zender en bereik, eventueel binnengekomen klachten en de drukte in het arrondissement mede bepalend zijn voor een eventueel optreden van politie met de opsporingsambtenaar.

Herman Uyl bezig met andere inbeslag genomen zender

Meetnet? Laten jullie banden meelopen?

Het meetnet, een landelijk opgezet systeem waarbij het gehele frequentiespectrum kan worden gemeten, is een multifunctioneel systeem wat een aantal functies vervult. Functies uiteenlopend van het vinden van lege ruimtes voor mobiele-foon verkeer en de daarmee samenhangende uitgifte van vergunningen tot het uitvoeren van onderzoek naar frequentiegebruik in de diverse districten. Het gebruik van opnamebanden is daarbij mogelijk maar is in de praktijk niet tot nauwelijks een feit, en zoals Herman Uyl al eerder aangaf: wij hebben geen boodschap aan de boodschap!

Aanscherping wetgeving!

Een aantal jaren geleden is de wetgeving omtrent gebruik en bezit van zendapparatuur veranderd. Bezit is toegestaan mits de apparatuur niet aangesloten staat en/of in gebruik is. Deze wetgeving was met name bedoeld om het vrije handelsverkeer te stimuleren. Een aanpassing in het wetsontwerp is hiervoor in behandeling, een aanpassing die ervoor moet zorgen dat de individuele gebruiker die zendapparatuur in zijn bezit heeft - zonder vergunning - weer strafbaar is voor de wet. Onduidelijk is wanneer en in welke vorm deze aanpassing zal worden doorgevoerd.

Inbeslag genomen zender

Anekdotes?

Met ruim 20 jaar ervaring en in deze periode maar één uit de handgelopen ruzie is tekenend voor een opsporingsambtenaar. Waarom is het uit de hand gelopen? Die bewuste avond was er tijdens de uitzending ook nog een verjaardag gaande en de feestgangers wilden de avond graag voortzetten onder het genot van een plaatje en een praatje, dit in tegenstelling tot de politie en Herman Uyl.

Een mooi verhaal is de zender van Atlantis uit Amsterdam, een zolderkamer met een zender waarin alleen een gloeilamp verwerkt was. Eenmaal thuis gekomen en zender opengemaakt kwam de gloeilamp eruit. De volgende keer dan maar…Weer naar binnen en wederom een zender met gloeilamp aangetroffen. Wat bleek een complete zendinstallatie was ingebouwd in het huis en alleen via het dak - afgeschermd met een metalen plaat op het dak - te betreden.

Amsterdam, een kleine zender ’s ochtends nog een ritje gemaakt om de zender te lokaliseren, in de auto een schoon signaal en niet direct nodig om over te gaan tot actie. Later die avond een melding vanaf Schiphol: “storing”. Wederom gemeten en dezelfde zender bleek de boosdoener, eenmaal binnen gekomen werd het direct duidelijk. Een stevige regenbui had schade veroorzaakt aan antenne en coax waardoor zender ging storen.

Advies?

Wees eerlijk!!! En zoals ik zelf aan de lijve heeft ondervonden bij Herman Uyl: “je mag dan later ook eens op de koffie komen bij je eigen opsporingsambtenaar!!!”

Lex van Dijken