Het Etherpiraten.com Team wenst u veel surfplezier op onze website !!

AT - Vernieuwde werkwijze


Hier een compleet overzicht van alle verhalen rondom de nieuwe manier van werken. Met als laatste onderdeel de officiŽle reactie van het Agentschap Telecom zelf.

De start
De eerste reacties
De advocaat
De media, inclusief artikel telegraaf van 24 mei jl.
Lex van Dijken

De start.....


Uit zeer betrouwbare bron (Agentschap Telecom medewerker) vandaag vernomen dat het Agentschap Telecom het roer helemaal gaat omgooien inzake het opsporen van clandestiene zenders. Was het tot voor kort zo dat na het lokaliseren de lokale politie werd ingeschakeld en te samen werd overgegaan tot inbeslagneming. Later kreeg de piraat dan een schikking van de Officier van Justitie (meestal 500 gulden) of men moest voorkomen.

Vanaf nu gaat het Agentschap Telecom in plaats van strafrechtelijk een bestuursrechtelijke weg bewandelen. Dat wil zeggen dat er geen politie en geen justitie meer aan te pas komt.

De handelswijze is als volgt...
Het Agentschap Telecom lokaliseert een piraat, schrijft het adres op, geeft dit door aan de administratie in Groningen en deze administratie stuurt de hoofdbewoner cq eigenaar van het pand of perceel een brief met hierin vermeld een boete van 2500 gulden (dwangsom). Wanneer er nogmaals een uitzending vanaf datzelfde pand wordt waargenomen wordt de boete verhoogd tot 7000 gulden met een maximum van 25.000 gulden! Er wordt geen zendapparatuur meer in beslag genomen; de zendamateur wordt niet meer verhoord, er wordt geen bezoek gebracht aan het pand!

Volgens ons kan dit niet!
De overtreding van de Telecommunicatiewet waarop de clandestiene zenders worden gepakt is: De aanleg en het gebruik van radiozendapparatuur zonder vereiste vergunning voor het gebruik van frequentieruimte.

Aansprakelijkheid?
Hoe kan de eigenaar/hoofdbewoner nou aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van frequentieruimte? Waarschijnlijk is hij niet diegene die de zender gebruikt of heeft aangelegd. In ieder geval kan het Agentschap Telecom dat niet bewijzen.

Of er beroep tegen dergelijke brieven mogelijk zijn is niet bekend maar waarschijnlijk wel mogelijk.

Het is bekend dat een 4-tal piraten in het Noorden van het land met zo'n brief zijn geconfronteerd. Het lijkt me zinvol gezamenlijk beroep aan te tekenen en/of via jullie organisatie iets te mobiliseren.

Nog een ander gegeven:
Per 8 april vervalt de verplichting alleen type toegelaten zenders te gebruiken. Alleen de aanwezigheid van elke type zender was al langer toegestaan. Wij willen elke piraat adviseren geen afstand te doen van de zendapparatuur (oude situatie) en bij de Officier van justitie schriftelijk verzoeken tot teruggave van de zender. Want: men mag een zender in huis hebben, alleen niet gebruiken. De zender hoeft ook niet meer goedgekeurd te zijn. Dus: de Officier van Justitie kan niet anders dan de zender teruggeven.De eerste reactie uit Duitsland......


Hier een reactie van een in Duitsland wonende etherpiraat. Hier in Duitsland gaat het er ongeveer zo toe (sinds 1996) als nu bij jullie. Na het betalen van de straf, krijg je je zender terug. Ik heb tot nu toe per keer DM 1.061,00 betaald, nu is de straf (zelfs voor een beginner) tussen DM 4.500,00 en DM 8000,00 daartoe komen bij het veroorzaken van storingen nogmaals gemiddeld DM 1200,00 aan inmeetkosten. Mij hebben ze nou 4 x uitgehaald, waarbij ik me bij de laatste 3x meer een melkkoe van de Duitse natie voel, omdat volgens meetberichten geen storingen voorhanden waren van mij, ondanks een vermogen van 500 watt, dubbel CX. PLL gestuurd.

De buren....
Hoewel hier in de omgeving piraten zitten die daadwerkelijk storen, omdat ze slechte antennes hebben, dan wel geen zender af kunnen regelen, laten ze die met rust, misschien daarom, omdat ze hun boetes niet betalen, dan wel in termijnen betalen. Tot nu toe heb ik alles contant betaald. De meeste piraten hier zijn werkloos en als ze hier een eed afleggen, dat ze niks hebben kan het jaren duren voordat ze daar ingrijpen, hier wordt dus de werkende, met een eigen huis bestraft.

Beslag leggen op...
Kan ik het bijvoorbeeld niet betalen, leggen ze beslag op mijn loon, of het huis. ze meten hier met 2 maten. Ik zal het leuk vinden iets van mijn Hollandse collegaīs te horen voor een reactie mijn e-mail adres: renaldo-flachsmeer@t-online.deDe advocaat aan het woord....


De hoofdbewoner/eigenaar van een pand/perceel kan door een enkele peiling van het Agentschap Telecom nooit verantwoordelijk worden gesteld voor het overtreden van de Telecomunicatiewet. Die wet heeft het over de verantwoordelijke HOUDER die AANLEGT en GEBRUIKT. Er word dus een partijtje blufpoker door het Agentschap Telecom gespeelt. Trouwens: hoe bepaal je al wie de hoofdbewoner is, een zeer betrekkelijk begrip. Heeft het Agentschap Telecom dan bij de belastingdienst of de notaris geÔnformeerd? Misschien bij de gemeente, maar dat zegt niets.

Peilingen
Die peilingen zijn enkel een aanwijzing voor het Agentschap Telecom om daar ter plaatse een onderzoek in te stellen, maar dit is nu helemaal niet gebeurd. En ze peilen nog steeds ongeveer de antenne, niet meer en niet minder (denk b.v. maar eens aan een lange kabel, de antenne op een ander huis, rijtjeshuizen, twee antenne's). Als die peiling alles zou zijn, dan hadden ze dit veel eerder kunnen verzinnen, dus peilen en strafrechtelijk procesverbaal opmaken. Geen rechtbank die dit zou pikken!

Aansprakelijkheid
En een hoofdbewoner, als hij zelf niet achter de knoppen zit, kan enkel aansprakelijk worden gesteld ingevolge medeplichtigheid, maar dit heeft hier niets mee te maken. Dit kan wel bij het normale bekende optreden zoals het Agentschap Telecom altijd doet, meestal zelfs eerst een waarschuwing. Zo gebeurt dat tenminste wel bij ons in Overijssel, waar dhr. Brouwer ons altijd met een bezoek vereert. Brouwer waarschuwt ons of de bewoner eerst en dan meestal pas na meerdere bezoeken. Hij schrijft ALTIJD als verantwoordelijke op die achter de knoppen zit. Voor zover ik weet heeft het Agentschap Telecom nog niet van die brieven naar een van de piraten in Twente gestuurd.

De brieven
Volgens de advocate moet die piraten in ieder geval nog een brief krijgen (als ze deze nog niet hebben) waarin vermeld staat dat ze in beroep kunnen gaan. Zij zei dan ook dat ze dit beslist moeten doen. Ook moeten die piraten (dus eigenlijk niet, maar enkel bewoners) direct bezwaar aantekenen bij het Agentschap Telecom en vooral zo snel mogelijk een advocaat in handen moeten nemen. Ook moet het Agentschap Telecom volgens haar eerst nog de bewoners hun mening laten geven, ook hier en bij beroep direct hun advocaat meenemen!

Regeling....
De nieuwe regeling die 8 april ingaat heeft niets met teruggave te maken. Volgens die nieuwe regeling mag je ook nu enkel zenders GEBRUIKEN als ze aan bepaalde technische eisen voldoen. Ook na 8 april voldoen onze zenders niet aan die eisen.

Je mocht nu toch ook al illegale zenders in je BEZIT hebben? De apparatuur die door het Agentschap Telecom word meegenomen, is bij het strafbare feit gebruikt. Daarom kunnen ze ook je audio en de platen meenemen, je krijgt die meestal ook niet terug. Daarom kunnen ze ook zelfs legale zenders meenemen, als er zonder vergunning is uitgezonden.

Afzender: Een bezorgd piraatje uit Twente met rechtsgevoel.


De volledige aanvulling.....


Dwangsommen
De eerste etherpiraten in Nederland hebben inmiddels een dwangsom per acceptgiro in de brievenbus gekregen. De nieuwe aanpak volgt op de wetswijziging van inmiddels ruim een jaar geleden, waardoor illegale radio-uitzendingen in Nederland als economisch delict worden beschouwd. Sinds begin februari voert het Agentschap Telecom peilingen uit, waarna er in de regel geen Agentschap Telecom/politie-inval meer volgt.

Maar indien overduidelijk blijkt dat de uitzendingen vanaf een bepaald adres komen, dan moet de hoofdbewoner een aantal weken later een boete van 2.500 gulden betalen. Daarvoor heeft ie 2 weken de tijd, en doet ie dat niet, dan krijgt de piraat een incassobureau op zijn dak. Als radiopiraat heb je het voordeel dat er onder normale omstandigheden geen inval in je woning meer wordt gedaan, en je bovendien de radio-uitzending waaraan je bezig bent, af kunt maken.

Maar het is minder leuk wanneer enkele weken later blijkt dat je wel degelijk "gespot" bent en je per direct een dwangsom moet voldoen. Word je daarna weer een keertje zendend aangetroffen, dan zal de boete aanmerkelijk hoger komen te liggen.

Juridisch gezien, en dat is geen leuk nieuws voor radiopiraten, is het de overheid wel degelijk toegestaan om op basis van de economische regelgeving dwangsommen uit te delen, en illegaal zenden voortaan bestuursrechtelijk af te handelen in plaats van strafrechtelijk.

Het gaat er daarbij vooral om dat het Agentschap Telecom het aannemelijk kan maken dat er vanaf een bepaalde locatie is uitgezonden. Dit is in de meeste gevallen vrij eenvoudig d.m.v. de peilrapportage van de opsporingsambtenaar. En omdat de opsporingsambtenaar in zijn functie is beŽdigd, zal iedere rechter een peilrapport voor waar aannemen.

Resultaat?
Nauwelijks belasting voor de plaatselijke politie meer, die tot dusver een opsporingsambtenaar nog wel eens moest assisteren bij een inbeslagname van een illegale zender.

Verder behoorlijk wat tijdwinst voor het Agentschap Telecom opsporingsambtenaren zelf. In de tijd die ze tot dusver kwijt waren om ťťn inbeslagname te regelen en uit te voeren, kunnen ze bij wijze van spreken nu wel 10 illegale radiopiraten lokaliseren en hen een dwangsom doen toesturen door het Agentschap Telecom administratie in Groningen.

Het ziet er dan ook somber uit voor die radiopiraten die vanuit de eigen woning regelmatig illegale uitzendingen verzorgen. Bijna wekelijkse dwangsommen die tot na verloop van tijd tot tienduizenden guldens kunnen oplopen maken "de hobby" een stuk minder aantrekkelijk.

Da's dan ook precies waar de overheid naar toe wil. Op basis van de economische wetgeving zijn ook situaties zoals onlangs in Engeland niet langer ondenkbaar in Nederland. Daar werd een radiopiraat voor de rechter gesleept door enkele legale stations. Die laatste beweerden dat de piraat luisteraars van de legale commerciŽle zenders had afgesnoept. De legale stations dienden door de geringere luisteraantallen de reclametarieven te verlagen. Of de piraat dan maar eventjes het verschil wilde bijpassen. De legale stations werden door de rechter in het gelijk gesteld, alhoewel de piraat nog niet eens zelf reclame uitzond.

Wat vergeten?
Toch zitten er hiaten in de nieuwe Agentschap Telecom aanpak. Stel, je wilt illegale uitzendingen verzorgen in de 48 meter kortegolfband. Je hebt toevallig ergens een zendertje staan met een vermogen van zo'n 50 watt en een fors uitgevallen vrachtwagenaccu waarmee je wel een paar uur kunt zenden. Je weet dat er in de buurt 2 mooie hoge bomen staan en je hangt daarin een stuk koperdraad van 24 meter, en vanuit het midden van die draadantenne laat je de coaxkabel naar de zender lopen, die zelf op de grond staat. Vervolgens komt de peilwagen langs.

In principe ben dan niet JIJ verantwoordelijk voor de illegale uitzending, maar de persoon of instantie van wie de grond is waarvandaan jij uitzendt. Ook al heeft men niets met de uitzending te maken !! Slechts wanneer die persoon of instantie aannemelijk kan maken dat JIJ voor die illegale uitzending verantwoordelijk was, zou je in een civiele procedure voor de rechter kunnen worden gebracht. Niet door het Agentschap Telecom, maar door de eigenaar van de bomen die je als antennemast gebruikt.

RadioVisie.com heeft deze hypothese afgelopen week voorgelegd aan het Agentschap Telecom in Groningen, en een woordvoerster bevestigde dat een dergelijk geval inderdaad niet ondenkbaar is. Ze voegde er evenwel aan toe dat het Agentschap Telecom een aantal eventuele gevolgen van de nieuwe regeling nog eens nader moet bestuderen. "Een combinatie van strafrecht en bestuursrecht is immers ook nog mogelijk" aldus de woordvoerster.Een stukje journalistiek


In de telegraaf van 24mei stond het volgende artikel:

"Boete offensief genadeklap voor etherpiraterij!" Gepubliceerd door Bart Olmer. Dit artikel getuigd van een sterk staaltje -slecht- journalistiek werk.

1) Dit omdat het verhaal zich alleen toespitst op het Agentschap Telecom en verder geen andere bronnen raadpleegt. Zoals bijvoorbeeld een echte etherpiraat en dus de mensen die zich professioneel bezigen met dit fenomeen.

2) Er gesproken wordt van een genadeklap? is dat niet iets van: "het fenomeen is bijna dood en moet nu echt de kop worden omgedraaid?" Gezien het aantal actieve etherpiraten in Nederland(zie de lijsten) kunnen wij het tegendeel bewijzen.

3) De doelstelling van het Agentschap Telecom is om voor de te houden etherveiling in 2001 de ether schoon te krijgen/maken. Wildgroei aan antennes, zenders en veel meer gaat gigantische problemen opleveren. Flateigenaren/bewoners worden aansprakelijk gesteld voor iets waar zij totaal geen weet van hebben!

4) Geschrokken en piraten van hun stoel gevallen? Ehhh, is dit niet iets wat weer een tijdelijk verhaal is en als blijkt dat het wederom niet werkt weer wordt afgeschreven.

(Wat moeten overigens al die Agentschap Telecom medewerkers - 320 in totaal - gaan doen, dan mogen daar ook wel wat mensen ontslagen worden. )De brief van het Agentschap Telecom (zoals toen ontvangen):


Uitbreiding instrumenten voor Handhaving

Met de komst van de Telecommunicatiewet (TW) eind 1998 en de inwerkingtreding van de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht, heeft de RDR haar instrumenten voor handhaving van het Nederlandse frequentiespectrum uitgebreid. De RDR kan tegen overtredingen van de TW zowel strafrechtelijk als ook bestuursrechtelijk optreden.

De RDR streeft er naar overtredingen van de TW zoveel mogelijk bestuursrechtelijk aan te pakken.

Daar waar dit middel niet effectief kan worden ingezet, zal strafrecht worden toegepast. Dit betekent dat niet alleen overtredingen door vergunninghouders bestuursrechtelijk worden afgedaan. Ook het illegaal gebruik van frequentieruimte ( bijvoorbeeld omroeppiraten) kan met dit handhavingsmiddel worden bestreden.

Wat houdt bestuursrechtelijk optreden in ten opzichte van strafrechtlijke optreden in de praktijk?

* Strafrecht betekent: opsporen van een overtreding van de TW als strafbaar feit, de inbeslagneming van de apparatuur, opmaken procesverbaal en inzending naar het Openbaar Ministerie. Hierna volgt de betaling van een schikking dan wel vervolging door het Openbaar Ministerie. Uiteindelijk beslist de strafrechter.

* Bestuursrecht houdt in: de constatering van een overtreding van de TW, het opmaken van een rapport van bevindingen en de afdoening door het betreffende bestuurs orgaan (RDR). De minister van Verkeer en Waterstaat heeft de bevoegdheid een bestuurlijke boete op te leggen of bestuursdwang toe te passen. Ook kan ze een last onder dwangsom opleggen.

Doel bestuursrechtelijk optreden

Het strafrecht beoogt de overtreder te straffen voor de gemaakte overtreding terwijl het bestuursrecht mede beoogt de overtreder de gelegenheid te bieden de overtreding ongedaan te maken of een verdere overtreding dan wel een herhaling ervan te voorkomen. Nadere informatie over handhaving is te vinden in de hoofdstukken 3, 10, 15 van de Telecommunicatiewet. Deze wet kan worden gevonden op: www.sdu.nl/wettenbank

Een laatste reactie....


Eindconclusie is dus dat deze berichtgeving wel degelijk waar is, dat het Agentschap Telecom zonder inbeslagname een brief met schikking mogen sturen. Het is zelfs oud nieuws, ze mogen dit al doen sinds December '98. Dus we lopen flink achter met z'n allen.Nu moet ik dus eerlijkheidsgehalve erbij zeggen dat ik dit niet had verwacht en dit dus ook als grote verrassing kwam. Ben alleen erg benieuwd of het Agentschap Telecom deze 'nieuwe' regel vaker gaan toe passen dan dat ze tot nu toe hebben gedaan. Ik hoop zo meer helderheid te hebben gegeven in deze zaak en ik hoop dat dit niet het einde gaat betekenen voor de piraat. Voor reacties kan je naar me Emailen en een kopie van de Email is op aanvraag te verkrijgen.Iedereen veel succes met de hobby, en zoals het al jaren klinkt door de ether: HOU 'M HOOG EN DROOG !!!

Met Vriendelijke Groet,

Lex van Dijken