Het Etherpiraten.com Team wenst u veel surfplezier op onze website !!

AT - Inbeslagnames


Altijd wordt er over gesproken, maar hoe werkt het nou precies en wat zijn de gevolgen.Het is beslist niet zo dat het Agentschap Telecom onmiddelijk na een klacht in een peilwagen springt en op piratenjacht gaat. Stel dat er een willekeurig persoon, zijn radio aanzet en graag naar zijn favoriete programma wil luisteren maar niet kan ontvangen. De volgende dag belt hij het klachtenbureau op en vertelt wat er aan de hand is. Het klachtenbureau stuurt hem een formulier toe waarop vragen staan over de desbetreffende storing. Vragen als? Hebben de buren er ook last van.

Het klachtenbureau zorgt er nu voor dat een team in de buurt op zoek gaat naar de 'stoorzender'. De afdeling opsporing peilt vervolgens de zender uit en laat de afdeling machtigingadministratie uitzoeken of de desbetreffende zender in het bezit is van een machtiging.

De peilwagen is trouwens geen geblindeerd donker busje die met een noodgang om de bocht scheurt om vervolgens met piepende banden voor je huis tot stilstand te komen. Het is een gewone personenauto (zie ook: Kentekens) met wat extra apparatuur zoals een computergestuurde ontvanger.


Wanneer de zender is uitgepeild, en het Agentschap Telecom wil over gaan tot actie heeft zij een 'bevel tot binnentreden' nodig. Zo'n bevel moet afgegeven worden door de Officier van Justitie en dat wil nog wel eens wat tijd in beslag nemen. Bovendien moeten er politiemensen geregeld worden. Dat is in de praktijk vrij moeilijk want piraten zijn vaak 's avonds actief, terwijl er dan juist minder personeel op de been is.

Voorts is het wel of niet uitrukken van het Agentschap Telecom en de politie afhankelijk van de prioriteiten die de politie stelt. In een stad met hoge criminaliteit zal de politie eerder de voorkeur geven aan het opsporen van criminelen dan het oprollen van een onschuldige piraat.

Bij een klandestiene zender (taalgebruik Agentschap Telecom) maakt men bij het oprollen gebruik van gemiddeld zes of zeven politieagenten, drie wagens en een busje. Natuurlijk zijn daar ook weer uitzonderingen op; 'zware jongens' meer en de 'huis tuin en keuken piraat' waar de ambtenaar met één agent komt.

Officieel mag het Agentschap Telecom de zendapparatuur en alles wat daarbij behoort in beslag nemen. Als de zender gevonden is, werkt het Agentschap Telecom zich eerst door een wirwar van draden en snoeren heen. Alles wat op de zender is aangesloten, wordt in beslag genomen. Als iemand voor de eerste keer gepakt wordt, laten ze alles staan en nemen alleen de zender mee. Daarna wordt wel alles in beslag genomen.Er volgt een rechtszaak waarin een het Agentschap Telecom beambte als getuigedeskundige optreedt. Hij verklaart onder ede dat die bepaalde zender bij die bepaalde persoon werd aangetroffen. De rechter bepaalt dan wat er met de wetsovertreder moet gebeuren. In veel gevallen wordt dit afgedaan met een te betalen boete. Ook beslist de rechter wat er met de apparatuur moet gebeuren. Bijna altijd worden de spullen verbeurd verklaard, 'aan het verkeer onttrokken' zoals het in juridische taal heet. De apparatuur verdwijnt naar de Domeinen, een overheidsinstantie die zorgt voor de vernietiging. De medewerkers van de Domeinen zorgen voor de vernietiging van de apparatuur.De Europese eenwording heeft ook voordelen.
Bijvoorbeeld: één gezamenlijke wet omtrent het gebruik van het frequenties en het in bezit hebben van apparatuur. De nieuwe wet(geving) stelt dat er één vergunning verleend wordt voor het gebruik van het frequentiespectrum en niet voor het gebruik en in bezit hebben van apparatuur. Het gevolg is dat iedereen zendapparatuur mag bezitten, niet gebruiken. Terug naar de tijd voor dat deze wet er niet was, 1975. De handel is hier uiterst content mee. De verkoop van apparatuur heeft daardoor de afgelopen tijd een enorme vlucht genomen.

Nu het iets mindere positieve nieuws, nu deze regelgeving is versoepeld, ja het bekende addertje onder het gras, heeft het Agentschap Telecom 'de tarieven' toch maar wat opgehoogd. Dus.......als een zender voor de eerste maal uit de lucht gehaald wordt, dan staat er een boete te wachten van om en nabij de fl.1.500,- (achtergestelde gebieden nagelaten). Terwijl dit onder de oude wet(geving) nog maar fl. 1.000,- bedroeg.