Het Etherpiraten.com Team wenst u veel surfplezier op onze website !!

AT - Algemene Taken


Het Agentschap Telecom is in Nederland verantwoordelijk voor het beheer van de ether. Zij opereert landelijk vanuit Groningen. Vanuit de districtskantoren in Eindhoven, Zwolle, Capelle aan den IJssel en Nederhorst den Berg houdt het Agentschap Telecom toezicht op een storingsvrij, betrouwbaar en onbelemmerd radioverkeer. Bij Divisie Telecom werken ruim 320 medewerkers.

Het Agentschap Telecom beheert het radiospectrum en draagt zorg voor de toewijzing van frequenties. Dit is een belangrijke taak, mede omdat het gebruik van de ether nog steeds toeneemt door allerlei nieuwe toepassingen. Ook stemt het Agentschap Telecom met buurlanden af wie welke frequenties gebruikt, en ontwikkelt nationale frequentieplannen ten behoeve van de Nederlandse ether.

Om gebruik te mogen maken van frequentieruimte, is het in bezit hebben van een vergunning een wettelijke vereiste. Het Agentschap Telecom is belast met het afhandelen van aanvragen en het beheer van vergunningen. In de vergunningen worden voorwaarden gesteld, onder anderen met betrekking tot de bediening van de apparatuur en op de 'verkeersregels' in de ether. Om een correct gebruik van het frequentiespectrum te bevorderen, moet voor sommige vergunningen eerst met goed gevolg een examen worden afgelegd. Dit geldt met name voor maritieme vergunningen en vergunningen voor het radio zendamateurisme. Voor etherpiraten is géén vergunning aan te vragen.

Het is natuurlijk zinloos technische eisen te stellen wanneer niemand toezicht houdt op de naleving ervan. Daarom is Het Agentschap Telecom ook verantwoordelijk gesteld voor de handhaving. Zij doet dit door middel van inspectie, het verhelpen van storingen in radiocommunicatie, het verhelpen van storingen in radio- en televisie-ontvangst en het zorgdragen voor handhaving van de EMC- en Randapparatuur.

Sinds februari 1998 beschikt het Agentschap Telecom over uniek systeem in Europa, het zogenaamde 'Meetnet': een netwerk van tien over Nederland gespreide - onbemande - ontvangststations die zijn verbonden met het monitoring station te Nederhorst den Berg. De door de ontvangers opgenomen informatie wordt aldaar gepresenteerd op beeldschermen.

In het verleden was het zo dat in geval van storing direct een mobiele meetpost vertrok. Tegen de tijd dat deze ter plaatse was, de storing al weer verdwenen. Nu kan direct door middel van het systeem onderzoek worden ingesteld naar de bron.

Er zijn in totaal tien onbemande stations: negen in de omgeving van Groningen, Heerhugowaard, Hoogeveen, Hengelo, Hoek van Holland, Breda, Nijmegen, Axel en Sittard. Het tiende station, is het basisstation: Nederhorst den Berg.

Elke meetpost heeft een mast van gemiddeld 40 meter hoogte en maakt gebruik van een tweetal antenne systemen. Het eerste systeem is een passief systeem van 20 Mhz tot 87,5 Mhz en het tweede systeem een actief systeem van 87,5 Mhz tot 1300 Mhz.

Beiden zijn door middel van selectors (splitters) verbonden met twee ontvangers. De ene ontvanger is voor de frequentie-spectrum analyse. Hoe 'schoon/ breedbandig' is het signaal wat uitgestuurd wordt. De andere ontvanger wordt vanuit het basisstation bediend ten behoeve van het meten van condities en signaal niveau's, kortom wat de sterkte van bepaalde signalen is. Bovendien analyseert ontvanger twee op de aanwezigheid van identificatie codes te weten: 5-toon code , Sub audio en AT15. (zie ook Inbeslagnames)

Op het gebied van standaardisatie houdt het Agentschap Telecom zich voornamelijk bezig met het vaststellen van technische eisen, het goedkeuren van zend- en ontvangapparatuur en het toezicht houden op de notified bodies en testinstellingen voor telecommunicatie-apparatuur.

Het Agentschap Telecom zorgt ervoor dat de technische eisen voor telecommunicatie-apparatuur en andere elektr(on)ische apparatuur worden vastgesteld. De voorschriften zijn er vooral op gericht om storing te voorkomen, veiligheid te waarborgen en onderlinge communicatie mogelijk te maken.

Bij het opstellen van deze eisen wordt Europese en wereldwijde harmonisatie nagestreefd op het gebied van radiocommunicatie-apparatuur, randapparatuur en elektromagnetische compatibiliteit (EMC). Hiertoe wordt zowel in nationaal als in internationaal verband afstemming gepleegd tussen het Agentschap Telecom en haar buitenlandse tegenhangers.

Voordat telecommunicatie-aparatuur op de markt mag worden gebracht, moet een goedkeuringsprocedure worden doorlopen. Er moet onderzocht worden of het apparaat voldoet aan de technische eisen. Het testen van telecommunicatie-apparatuur gebeurt door private, door de overheid erkende, testinstellingen. Voor goedkeuringen zijn 'notified bodies' aangewezen. Dit zijn instanties die telecommunicatie-apparatuur toelaten. Op het gebied van radio-installaties is het Agentschap Telecom zelf zo'n notified body. Voor randapparatuur en EMC is het Agentschap Telecom de instantie die testlaboratoria en notified bodies aanwijst, en er toezicht op houdt.